Bảng giá.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các Bạn khoai tây khô mảnh nhỏ với các điều kiện sau:

FCA Pogarư - 1,00 USD / kg

FCA Pogarư - 0,90 EUR / kg